Zpět 1 2A
2B
3A
3B
4 5 6A
6B
7A
7B
8 9 10 11 12 13 14 15 16A
16B
17 18 19
Listiny dosud nebyly schváleny hlavním rozhodčím.