PONY GAMES

Obsah

 • Pravidla
 • PONY GAMES: Hry

  Hra č. 1 SLALOM

  - 1 štafetový kolík, 5 slalomových tyčí

  Hra č. 1 SLALOM

  Po signálu první jezdec se štafetovým kolíkem projede slalom tam i zpět a předá štafetu druhému, který pojede stejnou trasou.

  Chyby:

  Hra č. 2 MÍČEK A KUŽEL

  - 2 kužely, 2 tenisové míčky

  Hra č. 2 MÍČEK A KUŽEL

  První jezdec za startovní čárou, druhý za zadní čárou. Po signálu první jezdec s míčkem v ruce jede k prvnímu kuželu (na místě první tyčky slalomu), na který ho umístí. Poté sebere druhý míček z druhého kuželu (na místě čtvrté tyčky) a předá ho druhému jezdci. Ten absolvuje trať v opačném směru.

  Chyby:
  Pokud spadne míček nebo je převržen kužel, jezdec to musí napravit. Je-li třeba, musí sesednout. Musí znovu nasednout než bude sbírat či pokládat míček na kužel.

  Hra č.3 PĚT VLAJEK

  - 2 kužely na vlajky, 5 vlajek

  Hra č.3 PĚT VLAJEK

  Oba jezdci za startovní čárou. První jezdec s vlajkou jede za zadní čáru, kde ji umístí do kuželu (3m za čárou). Vrátí se pro další vlajku z kuželu na středu a dopraví ji do kuželu za zadní čárou. Při zpáteční cestě vezme vlajku z kuželu na středu a doveze ji druhému jezdci, který absolvuje stejnou trasu.

  Chyby napravuje, kdo je způsobil. Může i ze země.

  Hra č.4 KARTON

  - 4 kartony, 1 kbelík, 4 slalomové tyčky

  Hra č.4 KARTON

  Vědro je umístěno 3m od zadní čáry v linii slalomu. Na každé tyčce je jeden karton. Po signálu první jezdec vyráží sebrat jeden libovolný karton a odveze ho do kbelíku. Vrátí se ještě pro druhý a poté do cíle. Druhý jezdec postupuje stejně.

  Chyby:
  pokud spadne tyčka nebo karton, jezdec to musí napravit (popř. sesednout). Dává-li karton do kbelíku, musí být v sedle.

  Hra č. 5 PROVAZ

  - 1 provaz, 4 tyčky

  Hra č. 5 PROVAZ

  První jezdec je za startovní čárou, druhý za zadní. Po signálu první jezdec projede s provazem slalom. Za zadní čárou druhý jezdec chytí konec provazu a společně se vrátí slalomem zpět. Jezdci smí držet provaz v libovolné ruce, případně ji měnit, nesmí ho však pustit.

  Chyby:
  pustí-li jezdec (jezdci) provaz, mine či poboří tyčku, musí se společně vrátit na místo, kde došlo k chybě. Provaz nesmí být namotán na ruce. Ruce jezdců se nesmí křížit. První jezdec nesmí držet pouze oba konce provazu.

  Hra č. 6 DVĚ VLAJKY

  - 2 kužely na vlajky, 2 vlajky

  Hra č. 6 DVĚ VLAJKY

  První jezdec za startovní čárou, druhý za zadní. Po signálu první jezdec s vlajkou dojede ke kuželu na vlajky (na prvním místě slalomu), umístí ji a pokračuje ke druhému kuželu (na čtvrté místě), v němž je vlajka, kterou si vezme a pokračuje za zadní čáru, kde ji předá druhému jezdci a ten jede stejnou trasu jen v opačném směru.

  Chyby:
  jezdec je může opravit ze země. Vlajky umísťovat vždy ze sedla.

  Hra č. 7 DVA HRNEČKY

  - 2 hrnečky, 4 slalomové tyčky

  Hra č. 7 DVA HRNEČKY

  První jezdec za startovní čárou, druhý za zadní. Po signálu první jezdec přenese hrneček z první tyčky na druhou, poté ze třetí na čtvrtou. Když překročí zadní čáru, startuje v protisměru druhý jezdec.

  Chyby:
  pokud jezdec bere hrneček a on mu upadne, může sesednout, ale hrneček dává vždy ze sedla. Spadne-li když se umísťuje, v tomto případě můžeme zůstat na zemi.

  Hra č.8 POŠŤÁK

  - 1 taška, 2 dopisy, 4 slalomové tyčky, 1 stůl (obrácená popelnice)

  Hra č.8 POŠŤÁK

  Oba jezdci za startovní čárou, oba dopisy na stole (3m za zadní čárou, v linii slalomu). Jezdec číslo jedna projede s taškou slalom, vezme jeden z dopisů, dá ho do tašky a vrací se slalomem zpět. Předá tašku druhému a ten jede stejnou trasu.


  PONY GAMES: Pravidla

  Pojmem pony-games se rozumí štafetové hry v přímé dráze. Jedná se o týmový závod, kde však každý jede samostatně; svou podstatou Pony-games umožňují osvojení jezdeckých dovedností hravou formou. Jsou založeny na třech základních principech: vztah k poníkovi, socializace (díky práci ve skupině) a samostatnost. Úspěch v soutěži vyžaduje rychlost, zručnost a jistotu v sedle.

  1. PROSTOR
   Měl by být celý uzavřený a co nejvíce rovný. Rozmístění drah a materiálu - viz plánek. Maximální počet skupin soutěžících současně je osm.
  2. MATERIÁL
   Vybavení všech drah musí být identické. Každý klub by si měl přivézt vlastní materiál (v sezoně 2015 - žádoucí, ale ne povinné). Za jeho dobrý stav zodpovídá dráhový rozhodčí. Tyčky se rozmísťují 7 až 9m od sebe podle velikosti terénu. Pokud se jedná o hru se čtyřmi tyčkami, odstraňuje se ta poslední.
  3. JEZDCI
   sezona 2015 - OPEN pro všechny děti na ponících (tzn. do 16let) Počet jezdců ve skupině: dva (později - i čtyři), nelze je měnit v průběhu soutěže, pro započtení výsledků musí oba (všichni) dokončit. Úbor: v týmových barvách, povinná přilba a jezdecké boty (nízké či vysoké) - v případě tkaniček je nutno zajistit je proti rozvázání, zakázány - ostruhy, bič, chaps, šperky a hodinky
  4. ROZHODČÍ
   Jeden hlavní rozhodčí, dráhoví rozhodčí (v každé dráze), čároví rozhodčí (dva na startovní i cílové čáře), šéf dráhy dohlíží nad korektností materiálu po celou dobu závodu. Každá skupina musí dodat minimálně jednoho čárového rozhodčího a jednoho člena technického personálu na stavění dráhy. Musí znát pravidla a být alespoň 12-ti letý, resp. 14-ti letý pro vyšší kategorie her.
  5. PONY
   Všichni poníci musí splňovat platná veterinární pravidla pro přesun. Minimální věk: 4roky (povoleno absolvovat jednu soutěž denně) 5-ti letí a starší mají povoleny 3starty v soutěžích denně (nemohou však v jedné soutěži startovat za dvě družstva) Ústroj: jednoduché uždění - i bezudidlová uzdečka kromě hackamore, povolen kroužkový i pevný martingal, sedlo s bezpečnostními třmeny
  6. HRY
   Pro jednu soutěž se vybírá minimálně šest her (v kategorii Elite - osm)
   • Kategorie 2
    1. Slalom
    2. Míček a kužel
    3. Pět vlajek
    4. Karton
    5. Provaz
    6. Dvě vlajky
    7. Dva hrnečky
    8. Pošťák
   • Kategorie 1
    1. Pěšky i na koni
    2. Pět hrnečků
    3. Basket
    4. Kameny
    5. Dvě lahve
    6. Teksab
    7. Pneu
    8. Malý president
   • 17. - 32. určeny pro kategorii Elite

  7. PRŮBĚH HER
   • Schůzka vedoucích ekip a hlavního rozhodčího (časový harmonogram, rozhodčí, materiál, znalost pravidel,…)
   • Zóna pro předání - část široká 10m, mezi startovní čárou a čárou od "čekárny", smí zde být pouze jezdec (jezdci), který je na řadě; jakmile do zóny vstoupí, nesmí ji opouštět; musí tam být dřív, než dorazí předcházející jezdec
   • Start - signalizuje ho mávnutí vlajkou, všichni jezdci jedoucí jako první musí být za startovní čárou, pokud ji překročí, budou posláni za čáru od "čekárny"; pokud před mávnutím vlajkou jezdec překročí startovní čáru o 10m, bude družstvo vyloučeno
   • Cíl - pořadí se určuje podle toho, jak hlavy poníků protnou cílovou pásku; pokud není možno určit pořadí, dostanou všichni stejný počet bodů
   • Předání štafety - poník musí být všemi čtyřmi končetinami za startovní/cílovou čárou, při porušení pravidla může být družstvo vyloučeno, jezdec však může chybu opravit, pokud se otočí a znovu projede přes čáru, všechny předávky musí být provedeny "z ruky do ruky"; pokud při předávce předávaný předmět spadne na zem, musí jej zvednout přijíždějící jezdec a může jej předat ze země povinně však v zóně pro předání. Vlajky a tyčky na balonky musí být předávány ve svislé poloze
   • Oprava omylu - jezdec, který se dopustí chyby, ji musí neprodleně opravit (z koně nebo ze země, záleží na pravidlech dané hry), teprve poté může pokračovat ve hře, může se i vrátit pokud již přejel přes cílovou čáru
   • Shození vybavení (tyčky, popelnice,…) - nutno dát ihned zpět na místo; dojde-li k poboření nebo k užití materiálu z dráhy soupeře, je družstvo, které se přestupku dopustilo, okamžitě vyloučeno
   • Přenášení předmětů - jezdec smí použít pouze ruku/ruce; v případě ztráty předmětu je možno sesednout, ale před pokračováním ve hře je nutno opět nasednout
   • Poškození vybavení - znamená vyloučení družstva (kromě natrženého kartonu či spadlé látky z vlajky)
   • Vedení poníka ze země - poník musí být veden (nikoli tažen) za jednu či dvě otěže položené na krku poníka, jezdec se o něj nesmí opírat
   • Kulhající pony - dojde k přerušení hry, odvedení poníka a následnému dohrání
   • Hrací plocha - během hry na ní mají přístup pouze soutěžící jezdci. Opustí-li poník, jezdec nebo dvojice plochu během hry, následuje vyloučení (kromě případu kdy bylo vydáno povolení hlavním rozhodčím)
   • Pomoc - soutěžícímu nesmí pomoci ani kolega z družstva, pouze pokud je družstvo poslední a povolí-li to hlavní rozhodčí, může zasáhnout trenér nebo dráhový rozhodčí
   • Rozhodnutí - jen hlavní rozhodčí může přerušit, zrušit nebo zopakovat hru, pokud uzná, že podmínky nebyly pro všechny stejné
   • Trenér nebo šéf ekipy - může vstoupit na hrací plochu, ale musí být pouze za "čekárnou" v dráze svého družstva; musí se chovat korektně po celou dobu soutěže vzhledem k rozhodčím, poníků, jezdcům i ostatním trenérům (při nerespektování může dojít k vyloučení družstva); nemá dovoleno pomáhat rozběhnout poníka, může pomoci jezdci do sedla pouze po pádu
   • Překážení - pokud jezdec a/nebo jeho pony opustí svou dráhu a překáží ostatním soutěžícím či dokonce způsobí pád jezdce, bude družstvo vyloučeno
   • Chování - podle uvážení hlavního rozhodčího mohou vést následující skutky až k vyloučení družstva:
    • jezdec, který jezdí násilným nebo nebezpečným způsobem
    • jezdec, který opakovaně škodí ostatním
    • jezdec, který se vyjadřuje hrubě vzhledem k druhým či ke svému ponymu (pokud nemluví adresně, dostane pouze napomenutí)
    • jezdec, který mění uždění
    Každé družstvo musí na konci každé hry vrátit vybavení do rukou člena technického personálu, jakékoliv házení bude penalizováno.
    Třetí napomenutí adresované stejnému družstvu znamená vyloučení.
   • Pád - nevylučuje; nesmí vadit ostatním; zůstane-li jezdec na zemi, dojde k přerušení hry, poté se pokračuje bez dotčeného družstva (to dostane body pro posledního)
   • Nebezpečný pony - asociální, nebezpečný lidem a/nebo ostatním poníkům, a obtížně kontrolovatelný pony může být vyloučen ze soutěže. Pokud si nerozumí jezdec s poníkem, může být trenér požádán, aby zkusil vyměnit jezdce před tím, než bude zvíře označeno za nebezpečné

  8. HODNOCENÍ
   Body - rozdělují se body všem družstvům podle pořadí ve hře, přidává se o jeden bod víc než je týmů (tzn. šest týmů: první - 7bodů, poslední - 2body)
   Rovnost - při rovnosti bodů lze uspořádat ještě jednu hru (Pět vlajek) nebo se mohou použít výsledky poslední soutěže. plán dráhy v prostoru 60x20m (viz výše)
   plán dráhy v prostoru 60x20m (viz výše)

   plán dráhy v prostoru 110x100m
   plán dráhy v prostoru 110x100m

   Vybavení - základní souprava pro prvních 8 her

   • 5 slalomových tyček (tyčka - plastová či dřevená, zaoblený vršek, výška 140cm, průměr 3cm, váha 0,5kg +/-50g; Podstavec - plný, pokrytý gumou, čtvercová základna o straně 25cm+/-2cm, váha 4,5kg+/-200g, délka plastového nástavce minimálně 20cm, vnitřní průměr 3,3cm)
   • 2 kužely (typ dopravního kužele s gumovou základnou, výška 50cm+/-1cm, vnitřní horní průměr 3,5-4cm, základna 27x27cm, váha 1,9kg+/-50g)
   • 2 kužely na vlajky (typ dopravního kužele s gumovou základnou a s širším horním otvorem - 9-10cm, výška 34cm+/-1cm,váha 2,5kg+/-100g, základna 27x27cm+/-1cm)
   • 2 tenisové míčky
   • 2 hrnečky (nerozbitné, nedeformovatelné, bez ouška, výška 8-8,5cm, vnitřní průměr - 8cm, váha 100g+/-10g)
   • 1 štafetový kolík (dřevo nebo tvrdý plast, délka 30cm, průměr 3cm)
   • 5 vlajek (dřevěná nebo plastová tyčka - délka 120cm+/-1cm, průměr 1,5cm, váha 0,14kg; na jejím konci přilepená trojúhelníková látka - cca 25cm a 150g)
   • 1 "pošťácký pytel" (látkový, obdélníkový, jedna krátká strana otevřená, bez stahování, 46x40cm)
   • 2 dopisy (plastová obálka, 20x10cm, tloušťka max.0,4cm, váha cca 50g)
   • 4 kartony (plastové tuby, 16cm, průměr 6cm)
   • "hůl" na sbírání kartonů ze země - bambus či teflon, délka 122cm, průměr 1,2-1,6cm, na koncích obalená látkou
   • 1 kbelík (plastový, bez ucha, 15l, váha cca 550g, průměr 35cm)
   • 1 provaz (typ horolezeckého lana, max.90cm, průměr cca1,2cm, váha 80-100g)
   • 1 popelnice nebo stůl (popelnice z gumy, výška 53cm+/-2cm, spodní průměr 40cm, horní průměr 49,5cm+/-10cm, váha 3,5-4kg)
    
  Úvod Akce Styl šampionát 2016 Pony games Přihlášky (návod) Zkoušky základního výcviku Propozice Výsledky Obsazenost haly Prodej koní Služby Občerstvení Ceník Kontakty

  Pocitadlo

   

  Registrovat
  Zapomenuté heslo?
  JK Mělník nabízí koně různé výkonnosti k prodeji. Pro více informací klikněte nebo volejte 777 234 448.