Český svaz chovatelů koní oblasti Mělník si Vás dovoluje pozvat dne

19.5.2019

na

DEN KONÍ 2019 MĚLNÍK

Technické zajištění: Jezdecký klub Mělník, areál "Na podkově"
Ředitel: Kateřina Mestenhauserová
Adresa garanta: Vladimír Mestenhauser, Česká 124, 276 01 Mělník
Kontakt: mobil: 777234448,
e-mail: jkmelnik@jkmelnik.cz

PROGRAM

1. Svod tříletých klisen všech plemen

Organizuje konzulent chovu koní Jan Chyle

2. Přehlídka koní chovatelů oblasti.

Místo:

kolbiště v areále "Na podkově", Mělník, Nad jatky 1723 viz přístupová mapka na www.jkmelnik.cz

Časový rozvrh:

Presentace bude od 8.30 do 9.30 hod. v kanceláři ve věži rozhodčích.
Zahájení předvádění po skončení přehlídky tříletých klisen, zhruba v 11.00

Předvádění bude probíhat podle majitelů koní v pořadí stanoveném při presentaci. Každý majitel dodá do 15.5.2019 písemný komentář k vlastní kolekci a informaci o svém chovu a činnosti, který hlasatel v plném znění použije při předvádění.
Časový prostor pro každého chovatele bude vymezen na základě počtu presentovaných chovatelů a plánovaného konce přehlídky. Účast hřebců na přehlídce bude podléhat specielnímu režimu. Parkování přepravníků s nimi i jejich příprava a přístup do kolbiště k předvádění bude situováno tak, aby nepřišli do kontaktu s ostatními koňmi.

Účast:

zváni jsou všichni chovatelé, kteří chtějí presentovat svá zvířata především ze středočeského, pražského, severočeského kraje, ale i z jiných krajů.

Uzávěrka přihlášek:

17.5.2019 písemně na kontaktní adresu.

Předvádění:

každý majitel si předvádí sám svého koně, příp.si k tomu najímá jinou osobu.

Úbor:

každý předvádějící je povinen nosit korektní úbor, čímž se rozumí jezdecký úbor mimo čapky nebo bílá košile s bílými kalhotami a bílou sportovní obuvi.
Bohaté občerstvení.

3. Sportovní a zábavné odpoledne

Čas:

po ukončení přehlídky koní, zhruba v 11.30

Ukázka:

 • Vystoupení Václava Vydry
 • Výcvik dravců
 • Minikoně
 • Dámy v sedle
 • Mažoretky

  Ukázkové soutěže:

  čas 13.00
  SPŘEŽENÍ - vozatajský parkur
  VELCÍ KONĚ i PONY - Mistrovství v parkurovém skákání bez otěží - ukázka . Parkur o 8 překážkách do 80cm. V případě rovnosti bodů na prvním místě rozeskakování na 8 překážkách do 90cm na čas.
  VELCÍ KONĚ i PONY - parkur – kostýmové skákání aneb skákání v maskách. Hodnotí komise složená z patronů akce. Výška překážek 70cm, parkur na čas.
  JEZDECKÉ HRY DĚTÍ - s vodičem, bez vodiče

  Ukázka: "Skok mohutnosti"

  Pořadatelé srdečně zvou všechny majitele koní ze širokého okolí - neváhejte a ukažte, jakou kondicí disponujete Vy i Vaši koně a přijeďte DEN KONĚ společně oslavit


  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ AKCÍ
  JK MĚLNÍK

  Obsah:
  1. Základní údaje (Kolbiště, Pořadatelé)
  2. Všeobecné údaje
       Prezentace, Peněžité plnění, Ustájení, Ubytování
  3. Veterinární předpisy
  4. Poskytované služby
  5. Ostatní ustanovení (Ceny)
  6. Základní charakteristika soutěží
  7. Hobby soutěže

     Vážení přátelé,
  Srdečně Vás zveme na všechny akce plánované Jezdeckým klubem Mělník na rok 2015. Děkujeme spolupořadatelům, sponzorům a všem pomocníkům, kteří se jakkoliv podílejí na zdaru všech akcí.

  Pořadatelé.

  1. Základní údaje.

  Pořadatel: Jezdecký klub Mělník
  Místo:Mělník, jezdecký areál "Na podkově", Nad jatkami 1723, 27601 Mělník
  Kontaktní spojení:předseda JK 777 234448
  jkmelnik@jkmelnik.cz
  774 234 447
  je mobil pro veškeré záležitosti s přihláškami do soutěží. Používejte prosím jen SMS, pouze při presentaci v den závodů volejte.

  Kolbiště:

  Kolbiště pro skokové soutěže: 97x55 m, povrch písčitý
  Drezúrní obdélník: 20x40 m v soutěžích základních,
  20x60 m, v soutěžích lehkých a středních
  povrch písčitý
  Opracoviště:80x45 m, povrch písčitý

  Pořadatelé:

  Ředitel: ing. Vladimír Mestenhauser
  Hospodář: David Mestenhauser
  Hlasatel: Linda Porebská
  Osoba zodpovědná za
  zpracování výsledků:
  David Mestenhauser

  2. Všeobecné údaje

  Přihlášky: vždy do 56 hodin před zahájením první soutěže prvního dne závodů dané akce prostřednictvím on-line formuláře z www.jkmelnik.cz. Dvojice přihlášené touto cestou a v tomto časovém limitu platí snížené startovné, viz "Peněžité plnění". Adresa pro zassílání písemných přihlášek:

  Ing.Vladimír Mestenhauser, Česká 124, 276 01 Mělník
  Adresa pro zasílání elektronickou cestou:

  jkmelnik@jkmelnik.cz
  Číslo pro zasílání přihlášek prostřednictvím SMS: 774234447. Přihlášky jinak než prostřednictvím on-line formuláře zasílejte prosím jen v krajním případě.
  Na každé přihlášce musí být uveden vedoucí ekipy, který bude jednat se sekretariátem.

  Každá doručená přihláška je automaticky přijata, její přijetí nebude potvrzováno. Pouze v opačném případě, tedy pokud nebude vědomě přijata pořadatelem, budete vyrozuměni.

  Na přihlášky prosím uvádějte VŽDY číslo mobil.telefonu, abychom Vás mohli upozornit v případě nečitelnosti nebo nejasností v přihláškách či z jiných důvodů. Přijetí přihlášky si může každý ověřit nahlédnutím do tabulky došlých přihlášek na www.jkmelnik.cz. Přihlášky došlé prostřednictvím on-line formuláře se objeví ihned, přihlášky zaslané jinými způsoby do 24 hodin po jejich obdržení.

  Prezentace:

  1. končí vždy MINIMÁLNĚ 1 hodinu před začátkem konkrétní soutěže (časy začátků jsou zveřejňovány v předvečer závodů v aktualitách na webu, popřípadě si je lze odvodit z přihlašovací tabulky na www.jkmlenik.cz)
  2. telefonicky na 774234447 (pouze v daný den závodů)
  3. e-mailem den před konáním soutěže nejpozději do 18.00 hodin.
   V obou případech platí, že startovné musí být zaplaceno (samozřejmě i předány zdravotní průkazy koní a licence jezdců i koní) nejpozději 1 hodinu před zahájením soutěže, které se přihláška týká. V případě nesplnění podmínky včasné prezentace dle pravidel ČJF nebude soutěžícímu start umožněn.

  Peněžité plnění:

  Startovné pro všechny soutěže závodů je splatné při první presentaci.Jeho výše je uvedena v proposicích jednotlivých závodů.


  UPOZORNĚNÍ: Za změny ve startovních listinách bude vyžadováno zvýšené peněžité plnění dle pravidel ČJF, tj. v čase kratším, než 1 hodinu před začátkem soutěže bude vybírán dvojnásobek startovného, a to jak v oficiálních, tak v hobby soutěžích.

  Ustájení:

  Na základě písemné objednávky Poplatek za použití boxu činí 300 Kč za každý započatý kalendářní den.
  Objednávky na ustájení prostřednictvím systému na webu jkmelnik.cz Boxy budou vybaveny dostatkem slámy na podestlání. Boxy budou vráceny vyčištěny od výkalů oproti vrácení zálohy 200Kč. Krmivo pořadatel nezajišťuje. Ve vyjímečných případech lze toto zakoupit.

  "ŠTAMGASTBOX" - 50 % sleva po předložení potvrzení o zaplacení 10ti dnů ustájení pro konkrétního koně v areálu JK Mělník v letošním roce. Bude poskytnuta na každý následující den do konce sezony 2011.

  Ubytování:

  možno objednat přímo v recepcích:
  Název Adresa:Telefon:E-mail
  Autocamp cca 400 m od areálu, Klášterní ul. 315 623 856
  Hotel Ludmila Pražská ul.2639 315 622 423, 315 622 419, 315 623 390 recepce@ludmila.cz

  Lze dohodnout i ubytování přímo v areálu JK Mělník, po jeho objednání si potvrďte tuto možnost na telefonu 777234448

  3. Veterinární předpisy:

  Metodický návod vydaný KVS pro Středočeský kraj - inspektorátem pod č.j.: CZ07-S1125 002 ze dne 26.1.2007
  Veterinární přejímka se koná každý den závodů v čase presentace pro první soutěž dne. Pokud jsou v jeden den nejprve Hobby soutěže, pak je přejímka koní pro oficiální soutěže v čase presentace pro první z těchto soutěží. (hodinu před předpokládaným začátkem.. V případě, že budou koně přepraveni v jiném čase, musí být doprovázeni potvrzením o klinickém vyšetření ne starším 3 dní.

  4. Poskytované služby:

  Lékařská služba: MUDr. Marie Hájková,
  Veterinární pohotovost: MVDr.Dušan Oswald
  Občerstvení: Jan Beníšek
  Podkovářská služba není zajišťována.

  5. Ostatní ustanovení:

  Dekorační floty dle PJS.
  Osoba odpovědná za odeslání výsledků v papírovém zpracování: Vladimír Mestenhauser

  Ceny:

 • Úvod Akce Přihlášky (návod) Zkoušky základního výcviku Propozice Výsledky Obsazenost haly Prodej koní Služby Kontakty

  Pocitadlo
  Registrovat
  Zapomenuté heslo?
  JK Mělník nabízí koně různé výkonnosti k prodeji. Pro více informací klikněte nebo volejte 777 234 448.